Om Hörnstenen | Våra anställda 
Stockholm
Alexander Johansson
Fastighetsskötare
Anders Möllberg
Förvaltningschef
Daniel Nissila
Snickare
Fredrik Johansson
Fastighetschef
Katrin Ericson
Administration
Kerstin Svenning
Administration
Marcus Dyberg
Ekonomi/administration
Marja-Liisa Virtanen
Ekonomiansvarig
Mattias Bäär
Snickare
Peter Johansson
VD
Stefan Ahlund
Platschef
Stefan Pettersson
Rörmokare
Skåne
Jonas Elofsson
Förvaltningschef
Per Rosenberg
Fastighetsskötare
Susanne Carlsson
Administration
Thomas Persson
Fastighetsskötare