Hyresgästinfo | Skåne Frågor & svar 
Adressändring, el & telefon
När du flyttar, tänk på att anmäla adressändring. Enklast gör du det genom att ringa 020-97 98 99 (vardagar 08-19). Ringer du från utlandet eller från mobiltelefon är numret 0771-97 98 99. Har du tillgång till Internet kan du anmäla adressändring på www.adressändring.se. Beställ också telefon och Internetuppkoppling i tid. Vid avflyttning skall du komma ihåg att anmäla din nya adress till elleverantören. Vi anmäler dig till nätägaren vid inflyttning, du får sedan själv bestämma vilken elleverantör du vill ha. Om du inte byter elleverantör så kommer nätägaren fortsättningsvis leverera el till din lägenhet.

Hemförsäkring
Du kan bli ruinerad om du inte har hemförsäkring. Passa på att se över ditt totala försäkringsskydd. Du måste själv försäkra din egendom, det ingår inte i våra fastighetsförsäkringar.

Hörnstenen svarar inte heller för ett alternativt boende om en fastighet måste utrymmas och repareras pga. en brand eller annan försäkringsskada. Hörnstenen har utrustat din lägenhet med en brandvarnare, det är din skyldighet att kontrollera dess funktion varje år och vid behov byta ut batteriet i denna.

Hyran
Hyran betalas i förskott och ska vara Hörnstenen tillhanda senast den sista vardagen i månaden före den månad som avses. Om hyran inte betalas, eller betalas för sent vid upprepade tillfällen har vi rätt att säga upp hyreskontraktet. Därför är det viktigt att du tar kontakt med oss i god tid om du får problem att betala hyran. Då kan vi tillsammans komma fram till en bra lösning. Ett bekvämt sätt att betala hyra är via autogiro. Är du intresserad av den möjligheten är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Vårda lägenheten
Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Håll spis och ugn rena så att fett och smuts inte bränner fast. Frys samt äldre typer av kylskåp skall frostas av med jämna mellanrum. Det är viktigt att isen får smälta av sig själv. Använd inte kniv eller något annat vasst föremål för att hacka bort den, då kan skador uppstå. Vill du koppla in tvätt- eller diskmaskin måste du först kontakta Hörnstenen för godkännande. Dessa jobb skall alltid utföras av en fackman. En felaktig installation kan lätt leda till en ordentlig vattenskada, som du själv blir ersättningsskyldig för.

Du är också ansvarig för att rensa de vattenlås som finns under diskbänk, handfat och i golvbrunnen med jämna mellanrum. Ventilationsdonen rengör du lämpligast med dammsugare eller en damtrasa 4 gånger om året. Fettfiltret i spiskåpan skall rengöras 1 gång i veckan. När det gäller el byter du lampor och säkringar själv. Elinstallationer och reparationer får bara utföras av fackman och skall anmälas till oss.

Måla om & tapetsera
Vilka rättigheter och skyldigheter en hyresgäst har vad gäller att göra ändringar i lägenheten regleras i hyreslagen. Som hyresgäst har du rätt att att måla och tapetsera själv, på egen bekostnad. Det är dock nödvändigt att det görs på ett snyggt och fackmannamässigt sätt. Vi ber dig att inte välja extrama färger och mönster. Du kan då bli skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick vad gäller färgval m.m. Ditt renoveringsarbete får inte sänka lägenhetens burksvärde. Innan inflyttning och avflyttning besiktigas lägenheten för att säkerställa dess skick.

Vill du göra större ändringar som omfattar borttagning/utbyte av skåp eller annan inredning är det viktigt att du pratar med Hörnstenen först. För att få göra ändringar som ändrar lägenhetens standard fodras att du undertecknar en förbindelse att vid avflyttning stå för de eventuella kostnader som krävs för att återställa lägenheten i ursprungligt skick. Uppsättning av saker i badrummen som innebär punktering av fuktspärr och kakel är absolut förbjudet.

I behov av ytterligare utrymme
I samband med en flytt upptäcker man ibland att man inte har plats för alla sina ägodelar. De vinds- och källarförråd som tillhör lägenheten skall även användas till t.ex. dörrar som du valt att inte ha på plats i din lägenhet eller badkaret, om du endast vill ha dusch och plats för tvättmaskin. I en del av våra fastigheter finns möjlighet att hyra ytterligare förråd, annars har idag lagerföretag olika förråd att hyra ut.

TV, parabolantenner & Internetanslutning
I de flesta fastigheter finns kabel-tv levererad av ComHem, Canal Digital eller Syd Antenn. Via kabel-tv-nätet har du också möjlighet till snabb Internetanslutning. Vill du ansluta dig eller felanmäla något, kontakta respektive leverantör. Tel: ComHem 0771-550000, Canal Digital 0770-111511, Syd Antenn 040-141880. 
Hyresgäster boende på Ekgatan i Malmö  kan vända sig till valfri leverantör av ADSL-bredband, ex Telia eller Bredbandsbolaget mfl.                            

Parabolantenner kan vara livsfarliga om de monteras fel och ramlar ner. De är också stora och kan skymma grannens balkong. Vill du sätta upp en parabolantenn, kontakta oss och be om tillstånd och instruktioner. Det är förbjudet att montera parabolantenn på fasad eller utanför fönster.

Ovälkomna gäster
Problem med skadedjur är ganska ovanliga här i Sverige. Likväl kan det dyka upp oönskade kryp såsom myror, mjölbaggar m.m. Om du upptäcker skadedjur i lägenheten, har Hörnstenen avtal med Anticimex.  Kontakta dem snarast möjligt på tel. 040-6936100 och uppge avtalsnummer: 10 00 24 88 15. Ju snabbare de kan sanera desto mindre är risken att småkrypen sprids i fastigheten.

Husdjur
Hundar och katter är kära husdjur för många. För andra, med exempelvis allergiska problem, kan de utgöra ett allvarligt hot mot hälsan. Vi ber därför dig som har husdjur att respektera att de inte får springa lösa samt att se till att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. Husdjur får inte följa med till tvättstugan.

Service

Vid fel i din lägenhet kan du göra en felanmälan på vår hemsida www.hornstenen.se eller ringa kontoret på 040-6702008, kl. 09.00-11.00. Felanmälan får enbart göras av den/de personerna som står på kontraktet. Övrig tid går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Vi har egna fastighetstekniker som avhjälper de flesta fel under dagtid.

Vid akuta fel utanför kontorstid så som:

Totalstopp i avlopp

Totalt el-eller värmeavbrott

Fritt vattenflöde ur kran

Lägenheten saknar fungerande toalettstol

Kontakta Örestads Bevakning 040-931270.

Hissen
Uppstår det något fel på hissen skall du anmäla detta till konoret på telefonnummer 040-670 20 08. Om du själv eller någon annan fastnar i hissen ringer du hissjouren, numret står i hissen och på infotavla i ditt trapphus. Ringer du ut hissjouren om inte någon sitter fast, kan du själv få bekosta utryckningen.

Lås & nycklar
Har du låst dig ute? Hörnstenen anlitar Låscentralen/Malmö Låstjänst, tel. 192010 eft. kl. 17.00 när det gäller Malmö, och i Lund All Round Låsservice, tel. 0705-222080 eft kl. 17.00, men du använder vilken låssmed du vill. Du betalar direkt till dem om du behöver utnyttja deras tjänster. Behöver du fler nycklar än de du fick när du flyttade in kontaktar du Hörnstenen.  

Du är ansvarig för att återlämna alla nycklar som du fick när du flyttade in i lägenheten. Saknas någon nyckel måste låset bytas ut på hyresgästens bekostnad.

Värme och Ventilation
Värmesystemet skall hålla ca: 21 grader i din lägenhet. Radiatorerna är termostatstyrda så att värmetillförseln stryps när din rumstemeratur överstiger 23 grader. Går temeraturen under 20 grader blir radiatorn varm igen. Tycker du att det blir för varmt kan du själv vrida ner termostaten.

Termostaten sätts ur spel om radiatorn är instängd bakom gardiner, möbler eller elementskydd. Då blir det extra varmt runt radiatorn och den tror då att hela rummet är lika varmt. Se därför till att värmen kan cirkulera fritt.

Låt radiatorns vred stå öppet under sommarperioden, det minskar risken för att det blir problem när värmen släpps på till hösten igen.

Ventilationssystemen ser lite olika ut i våra fastigheter men en generell regel är att det måste komma in luft utifrån för att ventilationssytemet skall fungera inomhus.

Luften kommer antingen in genom ventilationsspringor vid fönstren eller via ventiler i lägenheten. Det är viktigt att dessa står öppna. Luften sugs sedan ut genom frånluftsventiler i kök (köksfläkt) och badrum.

Ungefär en gång per månad bör du dammsuga alla ventiler samt göra rent köksfläkten. Annars blir de igensatta av smuts och då fungerar inte ventilationen.

Drag i lägenhetern beror oftast på att det tillförs för lite luft till lägenheten. Prata med din fastighetsskötare så visar han gärna hur ventilationen fungerar.

Ljud från grannarna
I flerfamiljshus är det oundvikligt att man ibland hör sina grannar. Däremot skall man inte behöva stå ut med återkommande störningar. Ibland vet man inte om att man hörs, prata gärna med din granne innan du rapporterar en störning så kan problemet förhoppningsvis lösas i en positiv anda. Skall du ha fest så tala om det för grannarna i god tid, då har de förmodligen lättare att acceptera en tillfälligt förhöjd ljudnivå. Generellt gäller att det ska vara tyst i husen efter kl.22.00. Behöver du borra eller spika i väggarna så gör det före kl. 20.00.

Inbrott och skadegörelse skall alltid polisanmälas.

Trivselregler
- Spela gärna musik, men inte på en ljudnivå så att det hörs in till grannarna.

- Behöver du spika och borra i väggarna så gör det på andra tider än mellan 20.00 och 08.00.

- Håll dina personliga ägodelar borta från trapphus, entré och källargångar. Du försvårar för städare och kan hindra Ambulans/Brandkår. Saker som inte skall finnas i trapphuset kommer att avlägsnas snarast.

- Se till att dina husdjur inte orsakar skador eller förorenar på lekplatser, trädgårdsytor eller i huset. De får heller inte springa lösa inom bostadsområdet eller orsaka störande ljud.

- Att grilla är ett trevligt sätt att laga mat på sommaren men det osar och medför en brandrisk. Därför får du inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset.

- Många är alergiska mot tobaksrök. Rökning är därför förbjuden i fastighetens allmäna utrymmen. Ta också hand om dina fimpar, de får inte kastas på gårdarna eller från balkongen.

- Mycket irritation uppstår i samband med tvättstugorna. Respektera de regler som Hörnstenen anslagit för dessa. Klagomål skall riktas till Hörnstenen och inte via lappar i tvättstugorna.

Trivselregler gäller för samtliga medlemmar i hushållet men också för vänner och tillfälliga besökare till våra hyresgäster.

Underlätta umgänget med grannarna
I tvättstugan och på balkongerna på sommarhalvåret kommer vi närmare våra grannar än vanligt. Här kan irritation uppstå.

Var noga med de ordningsregler som finns i tvättstugorna. Om alla plockar undan och städar efter sig blir tvättstugan en trevligare plats. Felanmäl trasiga maskiner och annan utrustning som inte fungerar omgående för att minimera den tid som tvättstugan inte kan nyttjas.

Blomlådor på balkongerna skall hängas på insidan av räcket av säkerhetsskäl. När du vattnar så gör det försiktigt, annars kan det rinna ner på grannens balkong. Fåglar får INTE matas på balkongerna. Förutom att fåglarna skräpar ner faller också fågelmat ner på marken. Detta är mycket uppskattat av råttor och andra skadedjur som vi helst vill hålla på avstånd från bostadshusen. Saka inte mattor över balkongräcket. Grannen under kan få ditt damm i kaffet men även om balkongen under är tom så skräpar det ner.

Soprummen är en gemensam plats där det skall hållas snyggt. Släng endast sånt som respektive behållare är avsedd för. Byter du möbler eller flyttar så ska du själv transportera bort stora och skrymmande saker till återvinningcentralen. Det avfall som inte har avsedd behållare i sopummet skall också transporteras till återvinningen.

Avflyttning
Vill du flytta från lägenheten gäller tre månaders uppsägningstid från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningsdagen. Observera att du inte får säga upp ditt el-abonnemang tidigare än till det datum som gäller för lägenhetsuppsägningen även om du flyttar därifrån tidigare. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa lägenheten för de spekulanter som hänvisas av oss.

Innan avflyttning skall lägenheten besiktigas av Hörnstenen. Vid besiktningen upprättas ett protokoll där eventuella skador i lägenheten noteras. Har du orsakat skador i lägenheten blir du betalningsskyldig för dessa.

Lägenheten skall vara välstädad och tömd på alla av dig monterade saker. Alla hyllor spegelväggar, gardinstänger, skåp, lampor m.m. skall demonteras. Samtliga plugg-/borrhål ska spacklas igen med vitt spackel, det ska vara utfört på ett fackmannamässigt sätt. Är du osäker på vad ett fackmannamässigt sätt innebär så ring till oss och fråga. Om städningen efter avflytten inte kan godkännas ordnar Hörnstenen detta och debiterar dig denna kostnad.

Det är viktigt att alla nycklar återlämnas vid flytten. Detta gäller även nycklar till sjutillhållarlås och tvättstugecylinder. Om inte samtliga utkvitterade nycklar återlämnas måste låsen bytas och du får stå för denna kostnad. Även eventuella nyckelkopior som du låtit göra själv måste återlämnas.