Om Stenhörnet | Våra anställda 
Anders Karlsson
Förvaltningschef
Bruno Emanuelsson
Rörläggare
Eva Johansson
Administration
Peter Johansson
VD
Ulrika Nilsson