Om Stenhörnet | Våra anställda 
Anders Karlsson
Förvaltningschef