Om Stenhörnet | Våra anställda 
Bruno Emanuelsson
Rörläggare